מקרים ופרויקטים

5MW-200MW קו ייצור פאנלים סולאריים מקרים ופרויקט

NDC (מכונת חיתוך לייזר לא הרסנית) באוסטרליה Tindo Solar
חיתוך תא סולארי NDC

זמן 2021.7
לוקיישן אגמי מאוסון אוסטרליה
גודל 182 חצי חתך
קיבולת 500MW
סוג NDC
קשר http://www.tindosolar.com

202202112121.png

בוא נמיר את הרעיון שלך למציאות

קינדקי תודיע לנו על הפרטים הבאים, תודה!

כל ההעלאות מאובטחות וסודיות