מקרים ופרויקטים

5MW-200MW קו ייצור פאנלים סולאריים מקרים ופרויקט

Solar Cell NDC חיתוך לייזר nachine ב-Jakson solar
חיתוך תאים סולאריים 182

זמן 2021.7
לוקיישן אוטר פראדש
גודל 182 חצי חתך
קיבולת 1GMW
סוג NDC
קשר http://www.jakson.com

הבא: לא יותר

בוא נמיר את הרעיון שלך למציאות

קינדקי תודיע לנו על הפרטים הבאים, תודה!

כל ההעלאות מאובטחות וסודיות